9. januar 2023

Styrelser og myndigheder

Elektronikbranchen.dk arbejder tæt sammen med en række myndigheder og styrelser indenfor branchens interesseområde.

Vores mål er et rimelige rammevilkår for afsætningen af forbrugerelektronik i Danmark – samt, når muligt, at gå foran med den grønne omstilling.


Kulturministeriet

Elektronikbranchen.dk har som sin primære samarbejdspartner Kulturministeriet.

Samarbejdet handler primært om kultur- og mediepolitik. Det kan være blankmedieafgiften (som vi mener skal afvikles) eller implementeringen af EU-direktiver, fx. omkring foretrukne kanaler.


Miljøstyrelsen

APPLiA Danmark har et nært samarbejde med Miljøstyrelsen.

En række emner af stor betydning for branchen og forbrugerne – fra kemikaliepolitik over batteriafgift og el-skrot til madspild bliver drøftet. 

Et særligt aktuelt område (2023) er de forbrugerens ret til den rette reparation samt etableringen af et genbrugsmarked, som fungerer på markedsvilkår.


Energistyrelsen

Elektronikbranchen har et nært samarbejde med Energistyrelsen (ENS).

Samarbejdet handler primært om energimærker – kontrol med eksisterende energimærker, udformningen af nye energimærker, informationskampagner om energimærkning mv.

Målet er, at mindst 90% af mærkningen skal være korrekt. 


Forbrugerstyrelsen

APPLiA Danmark’s direktør er nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet.

APPLiA Danmark og Forbrugerstyrelsen samarbejder i praktiske spørgsmål ang. korrekt håndtering af forbrugersager og forbrugerret i branchen.  


Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen står for kontrol med el-produkters sikkerhed. Styrelsen står desuden for kontrol af korrekt energimærkning af hvidevarer i butikker og kæder.

APPLiA Danmark har om disse emner et konstruktivt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.