13. oktober 2021

WEEE

Et EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – det såkaldte WEEE-direktiv – pålægger producenter og importører det håndteringsmæssige og finansielle ansvar for bortskaffelse af sådant udstyr.

I Danmark blev forpligtelserne iværksat pr. 1. april 2006.

Hovedparten af de berørte virksomheder løser deres forpligtelser gennem deltagelse i den kollektive ordning Elretur. Fra 2025 er det krav til leverandørerne om også at håndtere producentansvar for emballage.

De nationale data om WEEE samles af “clearinghuset” Dansk Producentansvar.

Links:

http://www.elretur.dk
http://www.danskproducentansvar.dk